Kemahiran Yang Perlu Ada Jika Anda Adalah Jobseeker!


Forum Ekonomi Dunia ataupun World Economic Forum menyatakan beberapa perkara yang harus pada seseorang pekerja salah satunya boleh bekerjasama, berkomunikasi dengan baik serta boleh menyelesaikan masalah. Di sini kami akan kongsikan beberapa kemahiran lain yang dicari-cari oleh sesebuah syarikat atau majikan pada masa kini.
1. Complex Problem Solving
mengenalpasti masalah yang kompleks dan mengkaji semula maklumat yang berkaitan untuk membangunkan dan menilai semula pilihan serta melaksanakan penyelesaian.


2. Critical Thinking
Kemahiran yang menggunakan intelektual, menganalisis, menilai maklumat melalui pemerhatian, pengalaman atau komunikasi sebagai panduan kepada sesuatu tindakan.


3. Creativity
Kemahiran yang boleh menghasilkan idea-idea baru serta mempunyai daya imaginasi yang boleh menjadikannya realiti.


4. People Management
Kemahiran pengurusan sumber manusia yang berkaitan dengan isu-isu kewangan, birokrasi dan dasar strategik.


5. Coordinating With Others
Keupayaan untuk mengatur kerja sendiri dan untuk mengaitkannya dengan aliran kerja keseluruhan


6. Emotional Intelligence
Kemahiran untuk mengenali dan mengurus emosi mereka, orang lain, kedua-dua individu dan kumpulan.


7. Judgement And Decision Making
Kemahiran untuk menyelesaikan masalah dengan memilih salah satu tindakan daripada beberapa alternatif.


8. Service Orientation
Kemahiran untuk mengenali dan memenuhi keperluan pihak ketiga bagi memastikan kepuasan mereka.


9. Negotiation
Kemahiran untuk berunding dengan dua pihak atau lebih bagi mencapai hasil yang memuaskan.


10. Cognitive Flexibility
Keupayaan mental untuk tukar cara berfikir dengan pelbagai konsep berbeza dalam satu masa.


SUMBER: blog.maukerja.my

Post a Comment

0 Comments